Contact
Str. Cerceluș nr. 52, bl. 10-11, sc. B, ap. 45, sector 2,
București, România
Tel: 0745 025 610,
Fax: 031.80.44.198,
E-mail:

» Află starea dosarului tău

Servicii cadastrale oferite

(pentru termene şi tarife vizitaţi secţiunea tarife):

 • Lucrări de cadastru şi intabulare pentru obţinerea numărului cadastral şi înscrierea imobilului în Cartea funciară (apartamente, terenuri aflate în intravilanul sau extravilanul localităţilor);
 • Dezmembrări, parcelari si/sau lotizări de terenuri aflate în intravilanul sau extravilanul localităţilor;
 • Comasări si/sau alipiri de terenuri sau parcele;
 • Actualizarea cu o construcţie a unui număr cadastral deja existent.

Nota: Toate serviciile cadastrale oferite sunt avizate de Oficiu de cadastru şi conţin inclusiv înscrierea în Cartea funciară (intabulare), excepţii făcând serviciile de dezmembrare şi comasare care sunt operate în Cartea funciară de notariatul care le va autentifica.

Oferim următoarele servicii de consultanţă:

 •  verificare de titlu, cărţi funciare şi cadastre existente;
 • identificarea şi trasarea poziţiei reale a terenului cumpărat sau care urmează a fi cumpărat;
 • identificarea reţelelor utilitare de sub teren şi a altor probleme ascunse;
 • verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor, folosind tehnologia GPS.

Acte necesare pentru înscrierea unui teren intravilan sau extravilane (atribuirea de număr cadastral):

 • actele de proprietate ale imobilului în copie legalizată (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, sentinţa civila, certificat de moştenitor, etc.);
 • certificat fiscal, cu specificaţia pentru cadastru şi intabulare obţinut de la primărie – în original;
 • actul de identitate ale proprietarului/proprietarilor – în copie simplă (xerox);
 • cerere tip completată şi semnată de proprietar – pusă la dispoziţie de expert cadastru;
 • declaraţie privind limitele proprietății pentru care se execută dosarul de cadastru şi intabulare – pusa la dispoziţie de expert cadastru;
 • cerere de înregistrare în Cartea funciară – pusa la dispoziţie de expert cadastru;
 • anexele 5 şi 6 de la primărie (sunt necesare doar pentru terenurile cu construcţie edificată înainte de 1989).

Acte necesare pentru apartamente:

 • actele de proprietate ale imobilului în copie legalizata (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, sentinţa civila, certificat de moştenitor, etc.);
 • certificat fiscal, cu specificaţia pentru cadastru şi intabulare obţinut de la primărie – în original;
 • actul de identitate ale proprietarului/proprietarilor – în copie simpla(xerox);
 • cerere tip completata şi semnata de proprietar – pusa la dispoziţie de expert cadastru;
 • declaraţie privind limitele proprietăţii pentru care se executa dosarul de cadastru şi intabulare – pusă la dispoziţie de expert cadastru;
 • cerere de înregistrare în Cartea funciară – pusa la dispoziţie de expert cadastru
 • daca este cazul:
  • contract de împrumut – copie legalizată;
  • adeverinţa de achitare integrala – copie legalizată;
  • declaraţie notariala – daca actul de proprietate nu a fost transcris.

Acte necesare pentru actualizarea cadastrului cu case/construcţii noi:

 • actele de proprietate ale imobilului în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, sentinţa civila, certificat de moştenitor, etc.) – în copie simpla(xerox);
 • actul de identitate ale proprietarului/proprietarilor – în copie simpla(xerox);
 • cerere tip completata şi semnata de proprietar – pusa la dispoziţie de expert cadastru;
 • declaraţie privind limitele proprietăţii pentru care se executa dosarul de cadastru şi intabulare – pusă la dispoziţie de expert cadastru;
 • copie după documentaţia cadastrală pe care este edificată construcţia (Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, Fisa corpului de proprietate);
 • cerere de înregistrare în Cartea funciară – pusă la dispoziţie de expert cadastru;
 • autorizaţie de construire – copie legalizata;
 • proces verbal de recepţie a lucrărilor – copie legalizata;
 • adeverinţa de confirmare număr poştal eliberata de primărie.ClickLink.ro TRAFIC TRIPUL - Directo Web
Download - Roportal | Adrese Utile | Lista firme | Munca la domiciliu 
Director web PFA_dr_ing_Virgil_LUCANU Portal Looker.ro