Contact
Str. Cerceluș nr. 52, bl. 10-11, sc. B, ap. 45, sector 2,
București, România
Tel: 0745 025 610,
Fax: 031.80.44.198,
E-mail:

» Află starea dosarului tău

Scoaterea unui teren din circuitul agricol

Terenul pe care va fi edificată o construcţie trebuie să fie în intravilanul unei localităţi şi să aibă categoria de folosinţa "curţi, construcţii". Informaţiile cu privire la teren sunt precizate pe de o parte în "Planul de amplasament şi delimitare al imobilului" sau "Fisa corpului de proprietate", respectiv în Extrasul de Carte funciară. (vezi imaginea)

Ca urmare, actualizarea cu o construcţie a unui număr cadastral deja existent (intabularea construcţiei), se poate realiza numai daca sunt îndeplinite cele doua condiţii: terenul este situat în intravilan şi are categoria de folosinţă „curţi, construcţii”.

Scoaterea unui teren din circuitul agricol presupune schimbarea categoriei de folosinţă din, de exemplu, „agricol”, în „curţi, construcţii”. Introducerea în intravilanul unei localităţi se face pe baza unui Plan de urbanism general, zonal sau de detaliu (PUG, PUZ sau PUD).

Actele necesare pentru care proprietarul trebuie să ni le pună la dispoziţie pentru efectuarea scoaterii din circuitul agricol al unui teren (pentru termene şi preturi vizitaţi secţiunea tarife):

 •  copie extras Carte funciară;
 • copie certificat urbanism (cu referire edificare construcţii);
 • copie după documentaţia cadastrala a terenului (Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, Fişa corpului de proprietate);
 • plan de încadrare în zonă la scara 1:2.000 sau 1:5.000 – se întocmeşte de expert cadastru;
 • ortofotoplan de încadrare în zonă la scara 1:2.000 sau 1:5.000 – se întocmeşte de expert cadastru;
 • actele de proprietate ale imobilului în copie simpla (xerox) (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, sentinţa civila, certificat de moştenitor, etc.);
 • actul de identitate ale proprietarului/proprietarilor – în copie simpla(xerox).

Paşii necesari pentru schimbarea categoriei de folosinţă:

 1.  Obţinerea avizului Agenţiei naţionale a îmbunătăţirilor funciare (termen 10 zile lucrătoare);
 2. Obţinerea avizului de la Oficiu de cadastru pe documentaţia depusă (termen 2 zile);
 3. Obţinerea deciziei de scoatere din circuitul agricol emisa de Direcţia pentru agricultura şi dezvoltare rurala (termen: 20 zile lucrătoare);
 4. Operarea în Cartea funciară în care este înscris terenul (termen: 5 zile lucrătoare)


ClickLink.ro TRAFIC TRIPUL - Directo Web
Download - Roportal | Adrese Utile | Lista firme | Munca la domiciliu 
Director web PFA_dr_ing_Virgil_LUCANU Portal Looker.ro