Tarife servicii

(tarife valabile pentru mun. Bucuresti, jud. Ilfov, Ialomita şi Călăraşi)

Nr. crt. Denumirea serviciului Termen de execuţie
(zile lucrătoare)
Valoare taxe (RON) Valoare onorariu (RON) Valoarea totala a serviciului - RON (inclusiv taxele) Observaţii
1.

Prima înscriere teren (atribuire număr cadastral)

22

120

880

1000

Vezi nota 3

2.

Înscrierea unei construcţii

22

60+0.05% din valoarea de impozitare a construcţiei

800

8000+60+0.05%

Vezi nota 3

3.

Dezmembrare (dezlipire)

12

60/lot

350/lot

410/lot

Tariful scade pentru un număr mai mare de loturi

4.

Comasare (alipire)

12

60/lot

350/lot

410/lot

5.

Prima înscriere apartament

22

120

380

500

 

6.

Modificarea limitelor de proprietate

22

120

880

1000

 

7.

Determinare coordonate punct prin tehnologia GPS

1

-

100

100

Coordonatele sunt furnizate la 3 minut după calarea pe punct

8.

Trasare puncte delimitare teren

1

-

90/punct

90/punct

Vezi secţiunea trasare

9.

Trasare axe construcţii

1

-

90/ax

90/ax

10.

Determinare volum umpluturi/ sapaturi

1

-

2/mp

2/mp

Sunt necesare măsurări iniţiale începerii excavaţiei/umplerii

11.

Execuţie planuri de situaţie

3

-

800/1000mp

800/1000mp

 

12.

Execuţie plan de încadrare în zonă

1

-

100/plan A4

100/plan A4

 

13.

Schimbare destinaţie teren

2

60

200

260

 

14.

Obţinere extras de Carte funciară

3

20

80

100

 


Nota:

  1. Serviciile cadastrale avizate de Oficiu de cadastru includ şi înscrierea în Cartea funciară (intabulare), excepţii făcând serviciile de dezmembrare şi comasare care sunt operate în Cartea funciară de notariatul care le va autentifica.
  2. Taxele achitate la Oficiu de cadastru sunt percepute pentru termen normal, pentru termen la urgenta se mai percepe o taxa de urgenţă care este de patru ori contravaloarea taxei (de exemplu daca valoarea taxei este 120 RON ea devine de 600 RON pentru termen la urgenţă).
    Onorariul în cazul rezolvării lucrărilor în regim de urgenta va fi cu 20% mai mare.
  3. Pentru lucrări cu un grad ridicat de complexitate valoare serviciului prestat se modifică funcţie de suprafaţa terenului, gradul de ocupare, densitatea punctelor.
  4. La angajarea lucrării cadastrale se va încheia un contract de colaborare prestări servicii care precizează durata de execuţie, tariful perceput (taxe, onorariu), avansul perceput, restul de plata, precum şi toate actele de proprietate necesare pentru întocmirea dosarului de cadastru şi intabulare (copie simpla – xerox, copie legalizata, original).
  5. Avansul perceput la angajarea lucrării este suma obţinută din însumarea contravalorii totale a taxelor şi 20-30% din contravaloarea onorariului.